Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglige driften, med fokus på utvikling.

Har din organisasjon stilt seg følgende spørsmål?:

Vi har store sesongvariasjoner i vår produksjon. Hvordan kan vi utligne variasjonene?

Vi er usikre på hva våre kunder er opptatt av. Hvordan kan vi skaffe denne informasjonen?

Vår organisasjon har for mange «1.prioritets oppgaver». Hvordan kan vi bedre denne situasjonen?

Vi har en del ressurskrevende rutiner. Er disse nødvendige?

Cbot kan være en rådgiver innen flere områder knyttet til daglig drift. Vi kan være en bedrifts «nye briller» i forhold til at mange forhold er tydeligere og enklere å se utenfra enn innenfra.

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…