Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus endres fra hva som kommuniseres til hvordan kommunikasjon foregår.

Har din organisasjon stilt seg følgende spørsmål?:

«Per» og «Lise» samarbeider ikke godt nok på jobben. Hvordan kan vi forbedre dette samarbeidet?

«Gutta på gulvet» skjønner ikke hva vi i ledelsen sliter med. Hvordan skal vi få dem til å forstå?

Som daglig leder har jeg informert mange ganger, men det hjelper ikke. Hvordan får jeg dem til å høre?

Det er irriterende når de andre «alltid» skal lure seg unna. Hvordan skal jeg få motivert de andre?

Cbot kan bidra til økt forståelse av hva kommunikasjon består av. Vi kan videre bidra til at en organisasjon utvikler seg i ønsket retning, basert på at organisasjonen har fokus på hvordan kommunikasjon foregår. Forståelse av kommunikasjon er basert på disiplinen Kommunikologi®.

Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring, når alle opplevelse og all adferd er valgt  definert som kommunikasjon.

Kommunikologi er læren om det som er felles i forandrings- og utviklingsprosesser (læren om det som er felles).

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…