Om oss

CBOT er en forkortelse for «Cooperation Based On Trust», som på norsk betyr «samarbeid basert på tillit». Dette er et av fundamentene til selskapet. Sammen med slagordet «vårt bidrag – din fortjeneste», er det med på å definere våre grunnleggende verdier for samhandling med andre.

Cbot AS ble stiftet 11.mars 2014.

Cbot har følgende intensjon:

Vi skal oppnå VERDISKAPNING for de involverte/berørte menneskene
Vi skal oppnå TILLIT i relasjonene mellom kunde og leverandør, samt i det interne samarbeidet i bedriften
Vi skal oppnå FLEKSIBILITET i valg av løsninger

 

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…