Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et prosjekt. Med prosjektstøtte mener vi bidrag til enkelte eller flere av prosessene i et prosjekt.

Har din organisasjon stilt seg følgende spørsmål?:

Vi vurderer om vi skal iverksette et prosjekt. Hvordan skal vi starte?

Vi skulle gjerne startet et viktig prosjekt. Har vi nok og riktige ressurser?

Et av våre prosjekt har pågått en lang stund. Vil vi nå våre mål med prosjektet?

Vi trenger både interne og eksterne ressurser. Hva og hvordan skal vi prioritere?

Cbot kan utføre flere roller og funksjoner innen prosjektledelse eller prosjektstøtte. Vi kan også være en rådgiver som bidrar etter behov i prosjektenes forskjellige faser.

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…