Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan være både mindre og større oppdrag.

Har din organisasjon stilt seg følgende spørsmål?:

Transport er ikke vår kjernevirksomhet. Hvem skal vi kontakt for å få dekket våre transportbehov?

Vi har daglig behov for transport. Hvem skal vi velge til å utføre våre transportoppdrag?

Vi har flere typer transport i dag. Hvem skal vi bruke til koordinering av våre ulike transportoppdrag?

Vi bruker i dag mange ulike transportleverandører. Kan vi redusere antall transportører?

Cbot kan levere tjenester som dekker disse behovene eller lignende behov relatert til transport.

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…