Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, kjøp, salg og analysering av transport.

Har din organisasjon stilt seg følgende spørsmål?:

Vi har store transportkostnader. Har vår transport riktig pris?

Vår transport er kompleks. Kan vår transport effektiviseres og forenkles?

Vi har litt mangelfull kontroll over vår transport. Bør vi analysere dagens transportløsning?

Vår transport har endret seg den siste tiden. Bør vi vurdere outsourcing eller insourcing av vår transport?

Cbot kan bidra til å finne svaret på disse spørsmålene eller lignende spørsmål relatert til transport.

 

Produkter

 

Transportrådgivning

Med transportrådgivning mener vi bidrag i oppgaver som er relatert til planlegging, gjennomføring, …

Prosjektledelse/ prosjektstøtte

Med prosjektledelse mener vi planlegging, organisering, styring og kontroll av prosessene i et pros…

Transportformidling

Med transportformidling mener vi utførelse av transportoppdrag på bestilling fra kunde. Dette kan v…

Bedriftsrådgivning

Med bedriftsrådgivning mener vi rådgivning og støtte innenfor ett eller flere områder av den daglig…

Kommunikasjon og forandringsarbeid

Med kommunikasjon mener vi bidrag til forståelse av hva kommunikasjon er i en organisasjon. Fokus e…